manapedia
更新日時:
『鴻門之会・樊噲、頭髪上指す』(於是張良至軍門、見樊噲〜)わかりやすい現代語訳・書き下し文と解説
著作名: 走るメロス
1,114,833 views
史記『鴻門之会』の原文・現代語訳と解説

このテキストでは、史記の一節『鴻門之会』(於是張良至軍門、見樊噲〜)の原文(白文)、書き下し文、現代語訳とその解説を記しています。これまでのあらすじを把握していないとストーリーがなかなか頭に入ってこないので、ここから読み進める人は、まずは前回のテキスト内容を把握しておくことをお勧めします。

※前回のあらすじ:『鴻門之会・剣の舞』(沛公旦日従百余騎〜)の現代語訳

白文(原文)

於是張良至軍門、見樊噲。樊噲曰、
「今日之事、何如。」


良曰、
「甚急。
今者項荘抜剣舞。其意常在沛公也。」


噲曰、
「此迫矣。
請、入与之同命。」


噲即帯剣擁盾入軍門。
交戟之衛士、欲止不内
樊噲側其盾、以撞。
衛士仆地。
噲遂入、披帷西嚮立、瞋目視項王。
頭髪上指、目眥尽裂。

項王按剣而跽曰、
「客何為者。」


張良曰、
「沛公之参乗樊噲者也。」


項王曰、
壮士
賜之卮酒。」


則与斗卮酒
噲拝謝起、立而飲之。

項王曰、
「賜之彘肩。」


則与一生彘肩。
樊噲覆其盾於地、加彘肩上抜剣切而啗之。項王曰、
「壮士。
能復飲乎。」


樊噲曰、
「臣死且不避。
卮酒安足辞
秦王有虎狼之心。
殺人如不能挙、刑人如恐不勝。
天下皆叛之。
懐王与諸将約曰、

『先破秦入咸陽者王之。』

今沛公、先破秦入咸陽、毫毛不敢有所近
封閉宮室、還軍覇上、以待大王来。
故遣将守者、備他盗出入与非常也。
労苦而功高如此、未有封侯之賞
而聴細説、欲誅有功之人。
此亡秦之続耳。
窃為大王不取也。」


項王未有以応。曰、
「坐。」


樊噲従良坐。
須臾、沛公起如廁。
因招樊噲出。

※つづく:沛公已出〜

書き下し文

於是張良至軍門、見樊噲。樊噲曰、
是に於いて張良軍門に至り、樊噲を見る。樊噲曰はく、
「今日之事、何如。」
「今日の事、何如。」と。


良曰、
良曰はく、
「甚急。
「甚だ急なり。

今者項荘抜剣舞。其意常在沛公也。」
今者項荘剣を抜きて舞ふ。其の意常に沛公に在るなり。」と。
噲曰、
噲曰はく、
「此迫矣。
「此れ迫れり。

請、入与之同命。」
臣請ふ、入りて之と命を同じくせん。」と。噲即帯剣擁盾入軍門。
噲即ち剣を帯び盾を擁して軍門より入らんとす。
(※別解釈:噲即ち剣を帯び盾を擁して軍門に入る。)

交戟之衛士、欲止不内
交戟の衛士、止めて内れざらんと欲す。

樊噲側其盾、以撞。衛士仆地。
樊噲其の盾を側てて以つて撞く。衛士地に仆る。
(※別解釈:樊噲其の盾を側てて、以つて衛士を撞きて地に仆す。)

噲遂入、披帷西嚮立、瞋目視項王。
噲遂に入り、帷を披きて西嚮して立ち、目を瞋らして項王を視る。

頭髪上指、目眥尽裂。
頭髪上指し、目眥尽く裂く。項王按剣而跽曰、
項王剣を按じて跽して曰はく、
「客何為者。」
「客何為る者ぞ」と。


張良曰、
張良曰はく、
「沛公之参乗樊噲者也。」
「沛公の参乗樊噲といふ者なり。」と。


項王曰、
項王曰はく、
壮士。賜之卮酒。」
「壮士なり。之に卮酒を賜へ」と。


則与斗卮酒
則ち斗卮酒を与ふ。

噲拝謝起、立而飲之。
噲拝謝して起ち、立ちながらにして之を飲む。項王曰、
項王曰はく、
「賜之彘肩。」
「之に彘肩を賜へ。」と。


則与一生彘肩。
則ち一の生彘肩を与ふ。

樊噲覆其盾於地、加彘肩上抜剣切而啗之。
樊噲其の盾を地に覆せ、彘肩を上に加へ剣を抜き切りて之を啗らふ。

項王曰、
項王曰はく、
「壮士。能復飲乎。」
「壮士なり。能く復た飲むか」と。
樊噲曰、
樊噲曰はく、
「臣死且不避。卮酒安足辞
「臣死すら且つ避けず。卮酒安くんぞ辞するに足らん。

秦王有虎狼之心。
夫れ秦王虎狼の心有り。

殺人如不能挙、刑人如恐不勝。
人を殺すこと挙ぐる能はざるがごとく、人を刑すること勝へざるを恐るるがごとし。

天下皆叛之。
天下皆之に叛く。懐王与諸将約曰、
懐王諸将と約して曰はく、

『先破秦入咸陽者王之。』
『先に秦を破り咸陽に入る者は、之に王とせん』と。

今沛公、先破秦入咸陽、毫毛不敢有所近
今沛公、先に秦を破り咸陽に入るも、毫毛も敢へて近づくる所有らず。

封閉宮室、還軍覇上、以待大王来。
宮室を封閉し、軍を覇上に還して、以つて大王の来たるを待てり。

故遣将守者、備他盗出入与非常也。
故に将を遣はして関を守らしめしは、他盗の出入と非常とに備へしなり。

労苦而功高如此、未有封侯之賞
労苦だしくして功高きこと此くのごときも、未だ封侯の賞有らず。

而聴細説、欲誅有功之人。
而るに細説を聴きて、有功の人を誅せんと欲す。

此亡秦之続耳。窃為大王不取也。」
此れ亡秦の続のみ。窃かに大王の為に取らざるなり。」と。
項王未有以応。曰、
項王未だ以つて応ふる有らず。曰はく、
「坐。」
「坐せよ。」と。


樊噲従良坐。
樊噲良に従ひて坐す。

須臾、沛公起如廁。
坐すること須臾にして、沛公起ちて厠に如く。

因招樊噲出。
因りて樊噲を招きて出づ。


※つづく:沛公已に出づ〜


【「忘れずに~してね!を英語で表すと?】


次ページ:現代語訳(口語訳)と単語・文法解説


1ページ
前ページ
1/2
次ページ


このテキストを評価してください。
役に立った
う~ん・・・
※テキストの内容に関しては、ご自身の責任のもとご判断頂きますようお願い致します。