manapedia
更新日時:
『鼓腹撃壌』 書き下し文・わかりやすい現代語訳(口語訳)と文法解説
著作名: 走るメロス
306,909 views
『鼓腹撃壌』

ここでは、十八史略に収録されている「鼓腹撃壌」の原文(白文)、書き下し文、現代語訳(口語訳)とその解説を記しています。この箇所は「史記」の「五帝」章の「帝尭陶唐氏」から抜粋して十八史略に収録されたものです。

※書籍によって内容が異なる場合があります。※この故事は、「平和で幸せな世の中を楽しむさま」を意味する鼓腹撃壌の由来になったものです。
白文(原文)

帝尭陶唐氏、帝嚳子也。
其仁如天、其知如神。
就之如日、望之如雲。
都平陽。
茆茨不剪、土階三等。

治天下五十年、不知天下治(※ⅰ)歟、不知歟、億兆願戴己歟、不願戴己歟。
問左右不知、問外朝不知、問在野不知、乃微服游(※ⅱ)於康衢。
聞童謡曰、
立我烝民、(※ⅲ)莫匪爾極。
不識不知、順帝之則。

有老人、含哺鼓腹、撃壌而歌曰、
日出(※ⅳ)而作、日入而息。
鑿井而飲、耕田食。
帝力(※ⅴ)何有於我哉


書き下し文

帝尭(※1)陶唐氏、帝(※2)嚳子也。
帝尭陶唐氏(ていぎょうとうとうし)は、帝嚳(ていこく)の子なり。其仁如天、其知如神。
其の仁は天の如く、其の知は神の如し。

(※3)就之如日、望之如雲。
之に就けば日の如く、之を望めば雲の如し。

都平陽。
平陽に都す。

(※4)茆茨不剪、土階三等。
茆茨(ぼうし)剪(き)らず、土階三等のみ。

治天下五十年、不知天下治歟、不知歟、(※5)億兆願戴己歟、不願戴己歟。
天下を治むること五十年、天下治まるか、治まらざるか、億兆己を戴(いただ)くを願ふか、己を戴くを願はざるかを知らず。

(※6)左右不知、問(※7)外朝不知、問(※8)在野不知、(※9)乃(※10)微服(※11)游(※12)康衢
左右に問ふに知らず、外朝に問ふに知らず、在野に問ふに、知らず、乃ち微服して康衢(こうく)に游ぶ。

聞童謡曰、
童謡を聞くに曰はく、

「立我(※13)烝民、莫匪爾(※14)極
「我が烝民(じょうみん)を立つるは、爾(なんじ)の極(きょく)に匪(あら)ざる莫(な)し。

不識不知、順帝之(※15)則
識(し)らず知らず、帝の則(のり)に順(したが)ふ。」と。有老人、(※16)含哺鼓腹(※17)撃壌而歌曰、
老人有り、哺(ほ)を含み腹を鼓(こ)し、壌(つち)を撃ちて歌ひて曰はく、

「日出而作、日入而息。
「日出でて作(な)し、日入りて息(いこ)ふ。

(※18)鑿井而飲、耕田食。
井(せい)を鑿(うが)ちて飲み、田を耕して食らふ。

帝力何有於我哉。
帝力何ぞ我に有らんや。」と。


次ページ:口語訳(現代語訳)


1ページ
前ページ
1/3
次ページ


このテキストを評価してください。
役に立った
う~ん・・・
※テキストの内容に関しては、ご自身の責任のもとご判断頂きますようお願い致します。