manapedia
更新日時:
『漁夫之利(漁夫の利)』書き下し文・現代語訳(口語訳)と文法解説
著作名: 走るメロス
632,645 views
テストに役立つ!『漁夫之利(漁夫の利)』原文・現代語訳・解説

このテキストでは、中国戦国時代の遊説家の思想をまとめた書物「戦国策」より、「漁夫之利」の原文(白文)、書き下し文、わかりやすい現代語訳(口語訳)とその解説を記しています。原文(白文)

趙且伐燕。
蘇代、爲燕謂惠王曰、

「今者臣來過易水。
蚌正出曝。
而鷸啄其肉。
蚌合而箝其喙。

鷸曰、
『今日不雨、明日不雨、即有死蚌。』

蚌亦謂鷸曰、
『今日不出、明日不出、即有死鷸。』

両者、不肯相舎。
漁者得而并擒之。
今趙且伐燕。
燕趙久相支、以敝大衆、臣恐強秦之爲漁父也。
故願王之熟計之也。」


惠王曰、
「善。」

乃止。

書き下し文

趙且伐燕。
趙且に燕を伐たんとす。

蘇代爲燕謂惠王曰
蘇代、燕の為に惠王に謂ひて曰はく、

「今者臣來過易水
今者臣来たりて易水を過ぐ。

蚌正出曝
蚌方に出でて曝す。

而鷸啄其肉
而して鷸其の肉を啄ばむ。

蚌合箝其喙
蚌合して其の喙を箝む。

鷸曰、
鷸曰く、

『今日不雨、明日不雨、即有死蚌。』
今日雨ふらず、明日雨ふらずんば、即ち死蚌有らん』と。

蚌亦謂鷸曰、
蚌も亦鷸に謂ひて曰はく、

今日不出、明日不出、即有死鷸。
今日出でず、明日出でずんば、即ち死鷸有らん』と。

両者、不肯相舎
両者、相舎つるを肯(がえん)ぜず。

漁者得而并擒之。
漁者得て之を并(あは)せ擒(とら)ふ。

今趙且伐燕
今趙且(まさ)に燕を伐たんとす。

燕趙久相支、以敝大衆、臣恐強秦之爲漁父也。
燕と趙久しく相支へ、以つて大衆を敝(つか)れしめば、臣強秦の漁父と為らんことを恐るるなり。

故願王之熟計之也。」
故に王の之を熟計せんことを願ふなり。」と。惠王曰
惠王曰わく、
「善。」
善し。」と。

乃止。
乃ち止む。

次ページ:現代語訳(口語訳)と解説
1ページ
前ページ
1/2
次ページ


このテキストを評価してください。
役に立った
う~ん・・・
※テキストの内容に関しては、ご自身の責任のもとご判断頂きますようお願い致します。